Om oss

Kolstadgata2 Growlab Oslo Sebastian Dahl

Sammen med deg skaper vi i Growlab Oslo grønne, sosiale og mangfoldige steder som bidrar til vitale byer og bygder.

Våre tjenester

Public Eng 130418 2

INNBYGGERINVOLVERING

Vi involverer innbyggere i å delta aktivt i endringsprosesser. Enten det er å skape bedre nabolag og steder eller i å løse komplekse utfordringer relatert til for eksempel klima- og miljø.

Research Design

INNSIKT OG DESIGN

Vi avdekker behov og utforsker muligheter. Dette danner kunnskapsgrunnlag for å visualisere og pilotere helhetlige og framtidsrettede prosjekter.

Workshops

RÅDGIVING

Vi utfordrer deg på hvordan du og din organisasjon kan bruke helhetlige prosesser for å kvalitetssikre prosjektene deres innenfor planetens tålegrenser.

Vår tilnærming

Hvert sted er unikt og har sine egne utfordringer og muligheter. Vår designprosess sikrer en helhetlig forståelse av og respons på menneskers og naturens behov. Dette er grunnlaget for å skape en positiv endring hvor helse/velvære, kultur, økonomi og klima/miljø spiller på lag.

Process Wheel 130418

Steg for steg

Define Red

Design-utfordring

Curiosity Red

Feltarbeid

Exclamation Mark Red

ANALYSE

Idea Red

Idé-generering

Prototype Red

Testing

Heart Red

Implement-ering

Slik påvirker vi

People 130418 2

FELLESSKAP OG VELVÆRE

Folk er i sentrum av alt vi gjør. Vi mener at vi kan skape en bedre verden gjennom inkluderende praksiser som involverer større grad av deltakelse, samarbeid og deling. Vi inspirerer folk til å se sitt potensial som pro-aktive innbyggere som kan bidra og gjøre en forskjell.

Planet 130418 2

ØKOLOGI OG NATUR

Vi har stort behov for å skape et sterkere og mer bevisst forhold mellom folk og planeten vi bor på og er avhengig av. Dette betyr at vi kollektivt må ta vare på økosystemene som vi alle er en del av og sørge for en balansert sameksistens. Vi bidrar til å øke ansvarsfølelse og kunnskap om å ta vare på vårt naturlige habitat.

Place 130418 2

STEDSKAPING OG KULTUR

Vi elsker å jobbe med steder – nabolag, offentlige rom, byer og bygder. Uansett hvor vi bor er det våre nærmeste omgivelser, og fellesskapene som vi er en del av, som påvirker oss mest. Det er også her vi har størst potensiale til å bidra til å skape endring for å kunne leve i sunne økosystemer, både naturbaserte og sosiale.

Noen av våre kunder

2020 Some Clients 2