Ac Dag1 12
Ac Dag1 7
Ac Dag1 6
Ac Dag1 18
Ac Dag1 35
Ac Dag1 47
Ac Dag1 38
Ac Dag1 44
Ac Dag2 2
Ac Dag2 4
Ac Dag2 9
Ac Dag2 15
Ac Dag2 11
Ac Dag2 14
Ac Dag3 0
Ac Dag3 24
Ac Dag3 16
Ac Dag3 17
Byttemarked Low Res 16 Of 25
Byttemarked Low Res 18 Of 25
Byttemarked Low Res 24 Of 25
Dag4 Åpen Gård 7
Dag4 Åpen Gård 1
Dag4 Åpen Gård 4
Dag4 Åpen Gård

Fakta

Oppdragsgiver: Selv-initiert

Sted og tid: Losæter, Oslo, august 2016

Team: Growlab Oslo, Erlend Hanssen Sjåvik, Lauren Doherty

Spesiell takk til: Bjørvika Utvikling, Byverkstedet, Herbanists

Leveranse: Konseptutvikling, workshops, arrangementsavvikling, visuell kommunikasjon.

Foto: Growlab Oslo og Kjetil Gudem

Designutfordring

Om prosjektet