Webside Visualisering 02
Verktøykasse Illustrasjon 01
Startpakke 18
Verksted2 01

Fakta

Oppdragsgiver: Oslo kommune Velferdsetaten, Bydel Gamle Oslo m.fl.

Sted og tid: Oslo, 2020-21

Team: Mads Pålsrud, Ole Pedersen/Nedenfra (prosjektleder), Astrid Fadnes (illustrasjon), Karianne Lund, med fler.

Produkt: Metodikk for å integrere den sosiale valutaen TimeKred i lokale prosjekter. Webside og layout dokumenter. Se www.timekred.no.

Temaer: Lokal valuta, tjenestedesign, webdesign, grafisk design.

Bakgrunn

Tilnærming