X 4
B 301
B 1
B 5
C 2
C 4
C 5 Jpg
E 2
09 A3505
09 A3480
09 A0701
D 1
09 A1055
09 A4015
F 2
09 A4240
09 A3740
09 A3774
G 5
A 1

Fakta

Oppdragsgiver: egeninitiert

Sted og tid: Oslo, september-oktober 2019

Team: Astrid Fadnes, Mads Pålsrud, James Finucane, Lauren Doherty, Else Abrahamsen, Jack Hughes, Alex Asensi

Samarbeidspartnere: Oslo Arkitektur Triennale, Nasjonalmuseet, Deichman Grünerløkka, Interkulturelt Museum, Performing Arts Collective, MakersHub, Subvertising Norway, Jordan Seiler, Grünerløkka lufthavn, Kroloftet.

Økonomisk støtte: Kulturrådet, Oslo kommune Kulturetaten

Program: En serie med verksteder, paneler, foredrag, diskusjoner og intervensjoner som en del av Oslo Arkitekturtriennale 2019. En campingvogn var omreisende skole-kontor.

Designutfordring

Bakgrunn