Om oss

Kolstadgata2 Growlab Oslo Sebastian Dahl

Vi samskaper grønne, sosiale og mangfoldige steder og prosjekter. Målet er vitale byer og bygder og et mer bærekraftig samfunn. Hos oss finner du drevne prosesspiloter som tar deg trygt gjennom endringsprosesser og inn i de gode løsningene.

Våre tjenester

Public Eng 130418 2

INNBYGGERINVOLVERING

Vi involverer innbyggere og brukere i å delta aktivt i endringsprosesser. Enten det er å skape bedre nabolag og steder eller i å løse komplekse utfordringer relatert til for eksempel klima- og miljø.

Research Design

INNSIKT OG DESIGN

Vi avdekker behov og utforsker muligheter. Dette danner kunnskapsgrunnlag før vi bruker vår ekspertise innen visualisering og pilotering av helhetlige og framtidsrettede prosjekter.

Workshops

RÅDGIVING

Vi utfordrer og hjelper deg som jobber innen samfunnsutvikling og eiendom med hvordan du aktivt kan bidra til sosial og økologisk bærekraft, og hvordan integrere dette i din forretningsmodell.

Designdrevet innovasjon

Med utgangspunkt i reelle behov skaper vi framtidsrettede løsninger. Vi sikrer en helhetlig forståelse av oppgaven, enten det er et sted eller et tema, og hvordan oppnå de målene og effektene som er ønskelig.

Gjennom innsikt, analyse, visualisering, prototyping og eksperimentering skaper vi gode løsninger og reell verdi både for oppdragsgiver, brukere og samfunnet.

Process Wheel 130418

Steg for steg

Define Red

Design-utfordring

Curiosity Red

Feltarbeid

Exclamation Mark Red

ANALYSE

Idea Red

Idé-generering

Prototype Red

Testing

Heart Red

Implement-ering

Slik påvirker vi

People 130418 2

FELLESSKAP OG VELVÆRE

Folk er i sentrum av alt vi gjør. Vi mener at vi kan skape en bedre verden gjennom større grad av deltakelse, samarbeid og deling, med mål om å skape sterkere fellesskap, folkehelse og velvære. Vi inspirerer folk til å se sitt potensial som pro-aktive innbyggere som kan bidra og gjøre en forskjell. Samtidig brenner vi for å inkludere de stemmene som ikke så lett blir hørt.

Som designere låner vi metoder og teorier fra samfunnsfagene for å forstå og inkludere folk i prosessene våre. I tillegg jobber vi ofte sammen med antropologer, sosiologer, grasrotorganisasjoner og andre som er eksperter på folk.

Planet 130418 2

ØKOLOGI OG NATUR

Verden har stort behov for å skape et sterkere og mer bevisst forhold mellom folk og planeten vi bor på og er avhengig av. Dette betyr at samfunnet kollektivt må ta vare på økosystemene som vi alle er en del av og sørge for en balansert sameksistens. Growlab bidrar til å øke ansvarsfølelse og kunnskap om å ta vare på og bygge opp vårt naturlige habitat gjennom regenerativ design.

Vi jobber sammen med landskapsarkitekter med ekspertise innen økologi, og holder oss oppdatert på forskning og metoder for hvordan vi kan inkludere arter og natur som interessenter på lik linje som mennesker og økonomi i våre prosesser.

Place 130418 2

STEDSKAPING OG KULTUR

Vi elsker å jobbe med steder — nabolag, offentlige rom, byer og bygder. Uansett hvor man bor er det våre nærmeste omgivelser, og fellesskapene man er en del av, som påvirker oss mest. Steder har stort potensiale til å bidra til å skape endring for å kunne leve i sunne økosystemer, både naturbaserte og sosiale.

Vår verktøykasse bygger stedsidentitet, fellesskap, øker aktivitet og bruk og skaper samarbeid mellom ulike aktører og interessenter. Vi har også lang erfaring med å bruke kunstneriske metoder i stedsutvikling, som gir helt uventede perspektiver.

Noen av våre kunder

2020 Some Clients 2