Img 2244
Dsc 8660
Dsc0213
03 Bygg
05 Grafen
06 Ting Clean 02
Skjermbilde 2021 02 19 Kl 15 01 14

Fakta

Oppdragsgiver: Oslo kommune Byrådsavdeling for byutvikling

Tid og sted: Oslo, høst 2018

Team: Mads Pålsrud, Astrid Fadnes, Yan Tong, Tabea Glahs, Sarah Prosser

Leveranser: Prosessfasilitering, dokumentasjon og bistand tilrettelegging av rundebordssamtaler, intervjuer med ulike brukergrupper og design, illustrasjoner og layout til kunnskapsgrunnlag.

Bakgrunn

Designutfordring

Rapport