Embrace 10
Embrace 2
Embrace
Embrace 5
Embrace 7
Embrace 4
Sebastian Dahl 08  Dsf0825 Growlab Embrace Dont Chase
Sebastian Dahl 20  Dsf1022 Growlab Embrace Dont Chase
Sebastian Dahl 03  Dsf0760 Growlab Embrace Dont Chase
Sebastian Dahl 15  Dsf0924 Growlab Embrace Dont Chase
09 A0731
09 A0970
09 A1046
09 A1055
09 A1245
09 A1330

Fakta

Oppdragsgiver: Egen-initiert

Sted og tid: Oslo, 2018 - pågående

Samarbeidspartnere: MakersHub, Palak Dudani, Sarah Kirby, Camille Tan, Foreningen for Human Ruspolitikk

Leveranse: Visuell kommunikasjon, arrangementsavikling, aksjonsforskning, feltarbeid, pop-up verkstedø Foto: Sébastian Dahl, Alex Asensi

Designutfordring

Bakgrunn