Backjumping
Ungdomspanelet Stjørdal 1
Rurale Framtider 2020X Tromsø 26
Ungdomspanelet Stjørdal 10
Rurale Framtider 2020X Tromsø 40
Rurale Framtider 2020X Tromsø 45
Rurale Framtider 2020X Tromsø 32
Ungdomspanelet Stjørdal 12
Garidy Sanders X1 Cdiau79O Unsplash 2

Fakta

Oppdragsgiver: DOGA — Design og Arkitektur Norge

Sted og tid: Oslo, Tromsø og Trondheim, 2020-21

Team: Mads Pålsrud, Chris McCormick/DOGA (prosjektleder), Cecilie Sachs Olsen/OsloMet, Siri Holmboe Høibo/DOGA, Ingvild Brox Kielland/2020X

Leveranse: Metode for deltakelse i framtidsscenario-arbeid, layout og illustrasjon i rapport. Last ned her.

Bakgrunn

Designutfordring

Tilnærming