Dsc0420
Dsc0417
Dsc0434
Dsc0391
Dsc0398
Dsc0486
Dsc0476
Dsc0500 B
Dsc0473 B
Dsc0527

FAKTA

Oppdragsgiver: Bydel Gamle Oslo

Sted og tid: Oslo, september 2017

Team: Growlab Oslo

Leveranse: Lokal involvering, konseptutvikling, visuell kommunikasjon, romlig design, dokumentering.

DESIGNUTFORDRING

VÅR TILNÆRMING